Profil spoločnosti
Firma Büttner-Schmitz projektuje a vyrába už po dve generácie stojany určené pre galvanotechniku. Tieto bohaté skúsenosti odovzdávame ďalej našim zákazníkom.

Od polovice roku 1990 je firma situovaná v priemyselnej oblasti Dycker Feld v Solingen.

Rozmanitým požiadavkám zákazníkov môže podnik čeliť vďaka najmodernejším výrobným postupom a know-how našich dlhoročných odborníkov. Dokážeme preto pri výrobe stojanu zaručiť najvyššiu mieru kvality a starostlivosti. Správny výber kvalifikovaných dodávateľov kvalitných materiálov nám takisto zabezpečuje technologický náskok pri realizovaní vhodných riešení požadovaných našimi zákazníkmi.

Individuálne poradenstvo a skúsenosti z praxe sú zárukou optimálne vytvorených stojanov určených pre galvanotechniku, techniku dosiek plošných spojov, techniku lakovania a prepravnú techniku. Rôznorodosť druhov stojanov má za následok neustále skladové zásoby adekvátnych materiálov ako je mosadz, oceľ, ušľachtilá oceľ, bronz, hliník, meď a titán, aby sa mohlo zaručiť rýchle zásobovanie zákazníkov.

Pred časom sa kládol dôraz na náročnú oblasť povrchovej úpravy plastov, pričom naša spoločnosť spĺňa všetky požiadavky, ktoré na nás kladú naši zákazníci. Aby sme týmto požiadavkám a nárokom čiastočne odlišných oblastí, resp. zákazníkov vyhoveli, dosiahli sme vďaka reorganizácii podnikových priestorov ďalší míľnik v histórii nášho podniku.

Toto rozšírenie spoločnosti bude základom pre ešte väčšiu konkurencieschopnosť a flexibilitu v budúcnosti, resp. sa stane základom podniku, ktorý dokáže vyhovieť všetkým požiadavkám trhu a zákazníkov.