Produkty
Krátky prehľad produktov:

  • Projektovanie, vyhotovenie a oprava stojanov a nosníkov súčiastok pre galvanotechniku
  • Zhotovovanie presných ohýbaných drôtov (CNC ohýbacie centrum)
  • Odstraňovanie povrchových vrstiev prostredníctvom zmluvných prác (plnoautomatické zariadenie na odstraňovanie povrchových vrstiev pri nízkych teplotách s integrovaným zariadením na čistenie tryskaním)