Dielňa
Výrobné a skladovacie priestory firmy zahŕňajú cca 3000 m² a sú vybavené o. i. najmodernejšími technickými zariadeniami, ktoré nám zabezpečujú technologický náskok.

Náš moderný podnik bude prostredníctvom zmysluplných investícií aj v budúcnosti čeliť všetkým požiadavkám a výzvam.
Copyright 2024 - Büttner-Schmitz GmbH - Dycker Feld 42 - 42653 Solingen Nemecko


Valid XHTML 1.0 Transitional