รายละเอียดบริษัท
Büttner-Schmitz GmbH
Dycker Feld 42
42653 Solingen

โทร: 0212 – 25720
โทรสาร: 0212 – 257272

อีเมล: info@buettner-schmitz.com

หุ้นส่วนผู้จัดการ:
Renate Büttner-Schmitz

สำนักงานใหญ่ของบริษัท:
ศาลแขวงวุพเพอร์ทัล เลขทะเบียนพาณิชย์ 15299

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 128/5704/0519
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร: DE120877429

บริการให้คำปรึกษาออกแบบและเขียนโปรแกรม:
DESIGN COMPANY – Webdesign Solingen