การอ้างอิง
ลูกค้าของเรารวมถึงบริษัทจากอุตสาหกรรมทั่วยุโรปดังต่อไปนี้

- ยานยนต์

- สุขาภิบาล

- การรับจ้างชุบเคลือบผิวโลหะ

- การก่อสร้างร้านค้า

- และอื่นๆ มากมาย